Anexo VI - Empregados de empresas contratadas

janeiro| fevereiromarço| abril

| maio | junho | julho | agosto | setembro| outubro | novembro | dezembro